Registruokite problemą
Nurodykite savo vardą ir pavardę. Turi būti bent 5 simboliai.
Šis laukas privalomas!
Nurodykite savo VU el. pašto adresą. Jei VU el. pašto neturite, nenaudojate arba jis neveikia, nurodykite kitą veikiantį el. pašto adresą.
Šis laukas privalomas!
Šis laukas privalomas!
Pasirinkite datą ir laiką
Nurodykite (arba pasirinkite, paspaudę kalendoriaus piktogramą) dieną ir laiką, kada problema, apie kurią norite pranešti, buvo pastebėta.
Siūlomas formatas: YYYY-MM-DD HH:mm
Šis laukas privalomas!
Aprašant problemą, priklausomai nuo pobūdžio rekomenduojama nurodyti probleminį IP, darbo vietos adresą ir kitą svarbią informaciją.
Šis laukas privalomas! (Bent 10 simbolių)
Čia galite nurodyti savo telefono numerį bei papildomą el. pašto adresą, kuriais būtų galima su jumis susisiekti.
PRIVATUMAS
Mes gerbiame Jūsų privatumą, todėl bet kokia pateikta asmeninė informacija bus griežtai saugoma ir be Jūsų sutikimo jokiu būdu niekada nebus perduota tretiesiems asmenims, nebent tai bus neišvengiama, siekiant išpręsti Jūsų problemą.
Tačiau informuojame, kad pateikta informacija neribotą laiką bus saugoma mūsų duomenų bazėje, prieigą prie kurios turės tik sistemos administratoriai. Atskirais atvejais duomenys gali būti perduoti teisėsaugos institucijoms LR įstatymuose numatyta tvarka.